ГОЛОВНА ОРГАНІЗАТОРИ НАПРЯМКИ АРХІВИ КОНТАКТИ
Детальніше
Регламент роботи конференції

Час

Захід

Середа, 23 листопада

11.30 – 13.00

Реєстрація учасників конференції

13.00

Відкриття конференції. Пленарне засідання

13.30 – 17.00

Робота секцій

17.00 – 17.30

Заключне пленарне засідання

14.30 – 15.00

Кава-брейк

Четвер, 24 листопада

10.00 – 14.00

Екскурсія до м. Н.-Сіверського

з 12.00

Прогулянка м. Шостка

П’ятниця, 25 листопада

 

День роз’їзду


Детальна програма конференції >>>

Напрямки роботи конференції

Вимоги до оформлення наукових матеріалів:
Обсяг – 1-4 повних сторінок формату А4, підготовлені на одній з мов конференції з обов’язковим використанням шаблонів :
Шаблон оформлення для MS Word 2003 >>>
Шаблон оформлення для MS Word 2007 >>>
У випадку неможливості використання шаблону наукова праця має відповідати наступним вимогам:
Розміри полів: верхнє – 2,5 см; нижнє – 2,5 см; ліворуч – 2,5 см; праворуч – 2,5 см. Шрифт - Times New Roman Cyr, 12 pt, міжрядковий інтервал - одинарний. Вирівнювання за шириною, абзац 1,25 см. Рисунки повинні мати розмір не більш 15 x 9 см. Хімічні формули вставляються в текст за допомогою редактора ChemDraw.
Весь графічний матеріал дублюється в окремому файлі у форматі .jpg, .bmp, png.

Порядок розміщення матеріалу:
- зліва в верхньому рядку ставиться УДК (11pt);
- пропустивши рядок, посередині прописними літерами назва доповіді; (напівжирний 12pt);
- у наступному рядку рядковими літерами ініціали та прізвища співавторів (напівжирний 12pt);
- у наступному рядку повна назва установи чи підприємства, (12pt);
- у наступному рядку повна поштова адреса установи чи підприємства, індекс (12pt);
- у наступному рядку електронна адреса установи;
- з наступного рядка і з абзацу – основний текст (12pt);
- формули й рисунки вставляються у текст по центру.

Структура тез:
УДК 543.544;662.6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОДЫ В ТОПЛИВНЫХ ГРАНУЛАХ
О.С. Киселева, М.Ф. Буллер, С.П. Ярманова
Шосткинский институт Сумского государственного университета
ул. Институтская, 1, г. Шостка, 41100
shi_nir@sm.ukrtel.net
- (текст ) –
- (список літературних джерел) –

Оргкомітет залишає за собою право редагувати подані матеріали. Надіслані матеріали, що не відповідають вимогам, до друку не приймаються.

Шаблон оформлення для MS Word 2003 >>>
Шаблон оформлення для MS Word 2007 >>>
Організаційний внесок
Організаційний внесок за участь у конференції становить:
Очна участь у конференції - 240 грн. (без отримання паперового примірнику збірника матеріалів конференції – 150 грн.).
Заочна участь – 150 грн. (без отримання паперового примірнику збірника матеріалів конференції – 60 грн.).
Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію програми, матеріалів конференції, сертифікатів учасників та організаційні витрати на проведення конференції.
Отримання додаткових примірників збірника матеріалів конференції можливе за попередньою домовленістю з оргкомітетом. Вартість одного примірника – 90 грн.
Іноземні учасники мають змогу оплатити організаційний внесок на місці.
Якщо об’єм наукової праці перевищує 4 сторінки, вартість кожної наступної становить 10 грн.
Друковані матеріали надсилаються на вказану учасниками адресу відділення Нової пошти (оплата за рахунок одержувача).

Реквізити для оплати оргвнеску:

Отримувач - ШІСумДУ
Адреса - 41100, м. Шостка Сумської обл., вул. Інститутська, 1
ЄДРПОУ - 24020192
Банк - ДКСУ м. Київ
МФО - 820172
р/р - 31258230117090
ІПН - 054082818192
Св. № - 25700649
Призначення платежу - оргвнесок за участь (прізвище учасника) в конференції НПК-2016